RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Assistance

Dla kogo
Dla właścicieli samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t., zarejestrowanych w Polsce.

 

Okres ubezpieczenia
12 miesięcy, jako dopełnienie ubezpieczenia OC lub Auto Casco z takim samym okresem odpowiedzialności.

 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Assistance z dnia 05.12.2016Karta produktu Assistance

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia usługi assistance. Ochroną ubezpieczeniową, w zależności od wariantu ubezpieczenia, objęte są zdarzenia wynikające z wypadku, awarii czy unieruchomienia.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, Balcia Insurance SE obejmuje ochroną zdarzenia powstałe na terytorium:

  • Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Europy, z wyłączeniem Rosji, Ukrainy, Białorusi, Albanii, Mołdawii oraz azjatyckiej części Turcji.

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w jednym spośród następujących wariantów ubezpieczenia:

  • Podstawowym,
  • Rozszerzonym,
  • Maksymalnym.

Porównanie zakresów ochrony ubezpieczeniowej w poszczególnych wariantach przedstawia Tabela Nr 1 w OWU Assistance.

 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o dostępne w ofercie produkty dodatkowe:

  • Auto Casco - ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia lub kradzieży
  • Auto Szyby - naprawa lub wymiana szyb ubezpieczonego pojazdu, zachowując zniżki za przebieg ubezpieczenia OC i AC
  • NNW - ubezpieczenie kierowcy i pasażerów w następstwie nieszczęśliwego wypadku w związku z ruchem lub użytkowaniem pojazdu

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.