RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Auto Casco

Dla kogo
Dla wszystkich pojazdów mechanicznych, zarejestrowanych w Polsce lub niepodlegających rejestracji, dopuszczonych do ruchu na terenie Polski.

 

Okres ubezpieczenia
12 miesięcy.

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Auto Casco z dnia 01.03.2021 r.Karta produktu Auto Casco

Przedmiot ubezpieczenia
Pojazdy mechaniczne zarejestrowane na terenie Polski lub niepodlegające rejestracji, dopuszczone do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczeniem Auto Casco są objęte szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Oferujemy ubezpieczenia Auto Casco w dwóch wariantach:

  • SERWIS - ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie faktury wystawionej przez serwis, dokumentującej naprawę pojazdu
  • KOSZTORYS - ustalenie wysokości odszkodowania na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Balcia

Produkt jest skonstruowany w oparciu o formułę all risks, która daje Klientowi ochronę pojazdu za wszystkie szkody, które zostały wyraźnie wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

 

Dodatkowo, Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o zniesienie franszyzy integralnej, amortyzacji części, redukcji sumy ubezpieczenia oraz wykupić dodatkowe opcje ochrony - "kluczyki", "lusterka" oraz "gwarantowanej sumy ubezpieczenia".

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Produkt Auto Casco został skonstruowany w oparciu o konstrukcję all risks. Oznacza to, że ochroną ubezpieczeniową Balcia Insurance SE obejmuje wszystkie szkody, które nie zostały wyraźnie wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).

 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o dostępne w ofercie produkty dodatkowe:

  • Auto Szyby - naprawa lub wymiana szyb ubezpieczonego pojazdu, zachowując zniżki za przebieg ubezpieczenia OC i AC
  • Assistance - organizacja i pokrycie kosztów pomocy w przypadku awarii, wypadku lub unieruchomienia pojazdu
  • NNW - ubezpieczenie kierowcy i pasażerów w następstwie nieszczęśliwego wypadku w związku z ruchem lub użytkowaniem pojazdu.

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.