RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

NNW kierowcy i pasażerów

Przedmiot ubezpieczenia
Następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu w związku z ruchem tego pojazdu lub podczas jego użytkowania.

 

Ubezpieczeniem objęte są zdarzenia powstałe na terenie państw obowiązywania ubezpieczenia OC ppm.

 

Zakres ubezpieczenia
Świadczenia pieniężne z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego (kierowcy i pasażera ubezpieczonego pojazdu).

 

Suma ubezpieczenia (do wyboru)

  • kierowcy: 10 000 PLN, 20 000 PLN, 50 000 PLN, 100 000 PLN,
  • każdego pasażera: 10 000 PLN, 20 000 PLN.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o dostępne w ofercie produkty dodatkowe:

  • Auto Casco - ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia lub kradzieży
  • Assistane - organizacja i pokrycie kosztów pomocy w przypadku awarii, wypadku lub unieruchomienia pojazdu
  • Auto Szyby - naprawa lub wymiana szyb ubezpieczonego pojazdu, zachowując zniżki za przebieg ubezpieczenia OC i AC

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.