RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

OC zarządcy nieruchomości

Dla kogo
Dla przedsiębiorców - zarządców nieruchomości, którzy wykonują czynności na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Okres ubezpieczenia
12 miesięcy.

 

 

Karta produktuWniosek o ubezpieczenie

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością.

 

Ubezpieczeniem OC Zarządcy nieruchomości objęte są również szkody wyrządzone przez osoby, które działają pod nadzorem zarządcy nieruchomości.

 

Suma gwarancyjna
50 000 EUR

 

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.