RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Obowiązkowe ubezpieczenie OC Agenta ubezpieczeniowego

Dla kogo
Dla podmiotów wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (multiagent).

 

Okres ubezpieczenia
12 miesięcy.

 

 

Karta produktu OC Agenta

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, którzy wykonują czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń (zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej), za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Ubezpieczeniem OC Agenta objęte są również szkody wyrządzone przez osoby, przy pomocy których ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne.

 

Suma gwarancyjna

  • 1 300 380 EUR – w odniesieniu do jednego zdarzenia,
  • 1 924 560 EUR – w odniesieniu do wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia

Ustawa z dnia 15 grunia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

Wypełniony Wniosek o ubezpieczenie oraz Załącznik do Wniosku można przesłać za pośrednictwem:

– poczty elektronicznej na adres e-mail: ocagenta@reso.com.pl

– poczty tradycyjnej na adres: RESO Europa Service Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Jeżeli masz problemy z wypełnieniem dokumentów, zadzwoń, 87 565 4443, lub napisz ocagenta@reso.com.pl.

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.