RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dla kogo
Dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w szczególności dla: szpitali z oddziałami niezabiegowymi, szpitali psychiatrycznych, szpitali rehabilitacyjnych, szpitali pulmonologicznych.

 

Okres ubezpieczenia
12 miesięcy

 

 

Karta produktu OC medyczne obowiązkowe

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody osobowe osób trzecich będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia może nastąpić poprzez zakupienie Dobrowolnego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 

Dane kontaktowe
Tel.: (+48) 87 565 4439
e-mail: szpitale@reso.com.pl

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.