RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Dla kogo
Dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych (pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych i przyczep, a także posiadaczy pojazdów wolnobieżnych) zarejestrowanych w Polsce.

 

Okres ubezpieczenia
12 miesięcy – w przypadku, gdy ubezpieczający na 1 dzień przed końcem trwania umowy ubezpieczenia nie zgłosi do Balcia Insurance SE jej wypowiedzenia, zostaje ona automatycznie przedłożona na kolejne 12 miesięcy.

Karta produktu OC ppm

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna każdej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, który wyrządził szkodę osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu.

 

Ubezpieczenie OC zabezpiecza kierowcę przed finansowymi następstwami wyrządzonej szkody, a poszkodowanemu daje możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu poniesionej szkody.

 

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie OC ppm obejmuje szkody, które są następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

 

Pokrywamy koszty naprawy pojazdu, leczenia, renty lub odszkodowania za śmierć osób.

 

Suma gwarancyjna
Maksymalna kwota zabezpieczenia posiadacza i kierującego pojazdem na wypadek szkód, która wynosi:

  • 5 210 000 euro - w przypadku szkód na osobie, w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych
  • 1 050 000 euro - w przypadku szkód w mieniu, w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych

Szczegółowy zakres ubezpieczenia
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152).

 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Obowiązkowe ubezpieczenie OC ppm może zostać rozszerzone o dostępne w ofercie produkty dodatkowe:

  • Auto Casco - ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia lub kradzieży
  • Auto Szyby - naprawa lub wymiana szyb ubezpieczonego pojazdu, zachowując zniżki za przebieg ubezpieczenia OC i AC
  • Assistance - organizacja i pokrycie kosztów pomocy w przypadku awarii, wypadku lub unieruchomienia pojazdu
  • NNW - ubezpieczenie kierowcy i pasażerów w następstwie nieszczęśliwego wypadku w związku z ruchem lub użytkowaniem pojazdu

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.