RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie Podróży

Dla kogo

Dla osób fizycznych, przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych.

 

OWU Ubezpieczenie podróżyKarta produktu ubezpieczenie podróży

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie podróży swoim zakresem obejmuje:

  • koszty leczenia oraz assistance (zakres podstawowy lub rozszerzony),
  • ubezpieczenie NNW,
  • OC w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego,
  • moto assistance,
  • ubezpieczenie kosztów odstąpienia od umowy podróży albo przerwania podróży.

W zakresie podstawowym, bez konieczności opłacania dodatkowej składki, klienci mają zapewniony zwrot kosztów leczenia zaostrzenia choroby przewlekłej do 10% sumy ubezpieczenia, z możliwością zwiększenia tego limitu do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

 

Ubezpieczenie NNW w zakresie zawiera dodatkowo koszty leczenia i rehabilitacji na terenie Polski, jako kontynuacja leczenia wypadku, który miał miejsce w podróży.

 

Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o wypadki ubezpieczeniowe związane z wykonywaniem pracy fizycznej, zaostrzeniem choroby przewlekłej, amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu, uprawianiem sportów niebezpiecznych czy wyczynowym uprawianiem sportów.

 

 

Klauzula alkoholowa
W przypadku NNW i kosztów leczenia ubezpieczenie obejmie zdarzenia powstałe po spożyciu alkoholu, a w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym odpowiedzialność objęta zostanie limitem (wyłączenie stanu nietrzeźwości – zawartość alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila).

 

 

Zakres terytorialny
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje terytorium Europy lub całego świata.

 

 

Forma zawarcia umowy ubezpieczenia

  • ubezpieczenie indywidualne,
  • ubezpieczenie grupowe.

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.