RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Zbycie pojazdu

Dane zbywcy

Imię i nazwisko/firma:
Ulica:
Nr budynku/lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
PESEL/REGON:

Dane pojazdu

Marka/model pojazdu:
Numer rejestracyjny:
Seria i numer polisy:
Sprzedaż dnia:

Dane kontaktowe zbywcy pojazdu:

Numer telefonu:
Adres e-mail:

Aby otrzymać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, prosimy o uzupełnienie adresu e-mail.

Załączniki

Prosimy o dołączenie skanu lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu np. umowy darowizny, umowy kupna-sprzedaży, faktury VAT.

Przetwarzanie danych osobowych