Co warto wiedzieć o szkodach międzynarodowych

Na szczególną uwagę zasługują szkody o charakterze międzynarodowym czyli takie, które są spowodowane przez obcokrajowców na terytorium Unii Europejskiej lub Polaków poza granicami kraju tzw. wypadki transgraniczne.

 


Czytaj więcej

RESO EKSPERT: Koniec ubezpieczenia – brak wznowienia w przypadku zakupu pojazdu

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która weszła w życie 11 lutego 2012 roku wniosła sporo zmian, i choć dotyczą one wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych – w dalszym ciągu nie wszyscy wiedzą, na co zwrócić szczególną uwagę.


Czytaj więcej

Kontynuując rozwój, BTA rozpoczyna reorganizację towarzystwa

W celu skutecznej realizacji strategii rozszerzenia działalności oraz strukturyzacji zasobów i procesów administracyjnych, zgodnie ze strategicznymi kierunkami biznesu, towarzystwo ubezpieczeniowe BTA Insurance Company SE powiadamia o reorganizacji oraz powołaniu towarzystwa zależnego na Łotwie. Towarzystwo zależne nadal będzie kontynuować świadczenie usług ubezpieczeniowych w krajach bałtyckich (Łotwa, Litwa i Estonia), a istniejące towarzystwo – BTA Insurance Company SE zapewni rozwój biznesu w innych krajach europejskich, w tym w Polsce. 

Czytaj więcej

Bronisław Woźnialis uhonorowany

Bronisław Woźnialis, Prezes Zarządu RESO Europa Service został uhonorowany dyplomem Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Prezydenta Suwałk za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Czytaj więcej

Nowy produkt - ubezpieczenie Dom Pakiet

W naszej ofercie pojawił się nowy produkt majątkowy BTA – ubezpieczenie mieszkań i domów Dom Pakiet. Jest to produkt kompleksowy, który poza ubezpieczeniem mienia obejmuje także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usługi assistance.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie w 2, 4 lub 11 ratach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy chcieliby zakupić ubezpieczenie nie obciążając zarazem domowego budżetu jednorazową opłatą za polisę, RESO Europa Service podjęła współpracę z firmą, która umożliwia rozłożenie płatności na raty poprzez system ratalny BACCA.

Czytaj więcej