RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Dane osobowe

Dane osobowe

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

 

Klauzula informacyjna RESO

 

Klauzula informacyjna BALCIA

 

Klauzula informacyjna BALCIA - Likwidacja szkód

 

Wycofanie zgód udzielonych RESO

 

Kontakt z administratorem:

iod@reso.com.pl