RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Elektroniczne formularze Klienta

Skorzystaj z naszych elektronicznych formularzy Klienta, aby:

  • zmienić dane pojazdu lub dane osobowe/adresowe
  • dokonać dyspozycji zwrotu składki
  • wypowiedzieć umowę ubezpieczenia
  • złożyć zawiadomienie o nabyciu pojazdu lub wykonać rekalkulację składki
  • zawiadomić o zbyciu pojazdu
  • zawiadomić o wykreśleniu lub dopisaniu posiadacza/użytkownika pojazdu
  • wnioskować o wydanie duplikatu polisy
  • wnioskować o wydanie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia