RESO Europa Service Sp. z o. o. - Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

RESO Europa Service Sp. z o. o.

Sprawdzony partner w ubezpieczeniach

Dobrowolne ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Dla kogo
Dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

Okres ubezpieczenia

12 miesięcy.

 

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą z dnia 05.12.2016Karta produktu OC medyczne dobrowolne

Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna podmiotów wykonujących działalność leczniczą za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiadania mienia, w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych.

 

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową m.in.:

  • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym również wskutek rażącego niedbalstwa,
  • szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem budynków, budowli, sprzętu służącego do wykonywania działalności leczniczej,
  • szkody rzeczowe w budynkach, budowlach i sprzęcie służącym do wykonywania działalności leczniczej,
  • szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy.

Dane kontaktowe
Tel.: (+48) 87 565 4439
e-mail: szpitale@reso.com.pl

 

Wszelkie treści na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje o przedmiocie i zakresie ubezpieczenia, w tym wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności Balcia Insurance SE znajdą Państwo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Kartach Produktów.